Musical

Docenten: Annika, Susan, Chantal

Sinds 2014 werkt ID Dance samen met Theaterschool Hakoena. Nu kun je dus ook in Nijmegen professionele musicallessen volgen. Met theater onderzoek en ontdek je jezelf en je mogelijkheden en grenzen. Maar ook die van de ander. Theater stimuleert de motorische, sociaal-emotionele, cognitieve, creatieve en zintuiglijke competenties.

Met de theaterlessen van Hakoena @ ID Dance leer je kortom het volgende:
– Het ontwikkelen van spelplezier en vrij durven uiten
– Communiceren, samenwerken, naar elkaar kijken en meningen vormen
– Je uiten en concentreren
– Het associëren en vergroten van je lichaamsbewustzijn
– Het creëren van je eigen werkelijkheid door een beroep te doen op je fantasie en creativiteit
– Het vergroten van je voorstellings- en inlevingsvermogen
– Het vormgeven aan gevoelens, ervaringen, ideeën, situaties en gebeurtenissen
– Inspelen op anderen en richting geven aan spelsituaties
– Het toepassen van verbale en non-verbale uitdrukkingsmogelijkheden
– De basisprincipes van het spel
– Het kunnen omgaan met eigen en andermans normen en waarden
– Het ontdekken wie je bent, zou willen zijn of wil worden
– Het aanleren van de basisprincipes van stembeheersing met diverse stem-/zangtechnieken
– Het zelfstandig een lied instuderen en het aanleren van technieken om een lied te interpreteren
– Het samenvoegen van de drie disciplines zang, dans en spel
– Het (afhankelijk van het niveau) aanleren van diverse dansstijlen en danstechnieken

De musicallessen duren anderhalf uur en bestaan uit zang, dans en toneel. Voor kinderen die extra gemotiveerd zijn, is er Musical Extra. Dat is een half uur specialisatie na de reguliere les met zang en dans.

Rooster

Bekijk hieronder de lessen uit ons rooster in Nijmegen om te zien wanneer de musical lessen worden gegeven.

Zaterdag

 • Musical mc extra 2
  10.20 – 13.15
 • Musical 6-8 jaar
  11.00 – 12.30
 • Musical 9-11 jaar
  11.00 – 12.30
 • Musical mc extra 1
  11.45 – 13.50

Zaterdag

 • Musical 6-8 jaar
  11.00 – 12.30

Zaterdag

 • Musical 9-11 jaar
  11.00 – 12.30

Zaterdag

 • Musical mc extra 2
  10.20 – 13.15

Zaterdag

 • Musical mc extra 1
  11.45 – 13.50
Geen roosters beschikbaar!

Inschrijven proefles

Heb je nog vragen? Mail of bel (06-21992856). Of meld je direct aan voor een gratis proefles via dit online formulier.

reCAPTCHA is required.